Podział majątku po rozwodzie, Rozwód z orzeczeniem o winie - Prawo rodzinne i opiekuńcze | Kancelaria Radcy Prawnego - obsługa prawna firm i instytucji
Lex-Utilitis

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawnicy Kancelarii w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczą pomoc prawną obejmującą w szczególności porady prawne oraz reprezentację przed sądem w sprawach:

  • orzeczenia rozwodu i separacji,
  • zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej i podziału majątku wspólnego małżonków,
  • alimentacyjnych (podwyższenie, obniżenie, zniesienie),
  • dotyczących władzy rodzicielskiej,
  • dotyczących ustalenia kontaktów miedzy rodzicami, dziadkami a dziećmi,
  • o przysposobienie i ubezwłasnowolnienie,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa.